นายอาร์วินด์ เกจไรวัล มุขมนตรีกรุงนิวเดลี แถลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ปิดโรงเรียนทุกแห่งในพื้นที่เป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และพื้นที่ก่อสร้างทุกแห่งต้องระงับกิจกรรมทั้งหมดเป็นเวลาอย่างน้อย 4 วัน ระหว่างวันที่ 14-17 พ.ย.นี้ ขณะเดียวกัน ภาครัฐขอความร่วมมือจากสถานประกอบกิจการเอกชน ให้จัดการทำงานจากที่บ้านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้น ในเวลาเดียวกับที่รายงานค่ามาตรฐานพีเอ็ม 2.5 เฉพาะที่กรุงนิวเดลี พุ่งขึ้นไปที่ 300 ไมโครกรัมต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร สูงเกินกว่าค่าเฉลี่ยขององค์การอนามัยโลก ( ดับเบิลยูเอชโอ ) ซึ่งกำหนดมาตรฐานค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของพีเอ็ม 2.5 ไว้ที่ไม่เกิน 25 ไมโครกรัมต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ที่ 10 ไมโครกรัมต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร

แม้มีการติดตั้ง “หอคอยพัดลมขนาดยักษ์” ที่ประกอบด้วยพัดลมขนาดใหญ่ 40 เครื่อง ที่สามารถปล่อยอากาศบริสุทธิ์ได้ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่รัศมีการทำงานของพัดลมยักษ์ครอบคลุมพื้นที่เพียง 1 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น

ด้านรายงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ คาดการณ์ว่า เมืองหลวงของอินเดียต้องเผชิญกับภาวะหมอกควันปกคลุมถึงวันที่ 18 พ.ย.นี้ เนื่องจากความเร็วของกระแสลมในพื้นที่ยังคงต่ำ